CEO Pacific Elevator - Trần Tuấn Anh: Không ngại cạnh tranh trực diện với đối thủ nước ngoài