FPT Retail cho biết, năm 2018 công ty đạt doanh thu lũy kế 15.298 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2017. Doanh thu online đạt mức 2.432 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 348 tỷ đồng, và tăng trưởng 20% so với năm 2017.

Trong năm 2018, tổng số lượng cửa hàng đạt 533 shop, tăng 60 shop so với cuối kỳ tháng 12 năm 2017. Doanh số trung bình trên của hàng đạt 2,4 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng nhẹ so với năm 2017

Số cửa hàng chuỗi F-studio: bao gồm APR và cửa hàng AAR side-by-side trong năm 2018 đạt 14 cửa hàng. Doanh số của chuỗi cửa hàng này đóng góp 423 tỷ đồng vào tổng doanh số FPT Retail, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017

Sau khi đưa vào hoạt động trở lại 2 chương trình bán hàng trả góp F-Friends và trợ giá bán hàng Subsidy vào cuối tháng 8 năm 2018, doanh số từ 2 chương trình này trong cả năm 2018 lần lượt đóng góp 5,3% và 5% tổng doanh thu cả năm.

Trong năm 2018, lượt truy cập online của khách hàng vào trang web của FRT là 360 triệu lượt, tăng 41,6% so với năm 2017 , trong đó có 1,78 triệu lượt tương tác trực tiếp với khách hàng. Điều này góp phần tạo nên sự tăng mạnh về doanh thu Online của FRT trong năm 2018 – tăng 21% so với năm 2017

Hà My

Theo Trí Thức Trẻ