Phạm Nhật Vượng tăng khối tài sản lên đến 7 tỷ USD