Doanh nhân Đặng Thanh Hằng: Làm thật để hưởng thành quả thật