Tân tổng giám đốc Acer Việt Nam: “Thành công không phải là đích đến, mà là cả một quá trình”